ارتباط با ما

آدرس:

یزد- صفائیه- خیابان تیمسار فلاحی – خیابان بوعلی – مجتمع اداری گروه تعاونی پیشگامان – طبقه چهارم – واحد تشکیلات، روشها و منابع انسانی

تلفن : ۳۸۲۶۱۴۵۰-۰۳۵ فکس : ۳۸۲۶۲۵۵۴-۰۳۵

 

پست الکترونیکی : edari@pishgaman.com

فرم تماس با ما: