شرکت گیلاس کامپیوتر

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۷۱/۰۷/۲۲ تهران ۹۳۰۴۷ ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰ ۴۱۱۱۴۴۷۷۵۸۳۱ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰ سهم ۵۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل و عضو اصلی   رئیس هیئت مدیره    نایب رئیس 
حمید بابادی نیا   وحید رضا اخلاص   علی اشرف زاده
   

***

آدرس: تهران، چهارراه پارک وی، خیابان اردیبهشت، روبروی هتل استقلال، پلاک ۱۴، طبقه دوم کد پستی ۱۹۸۶۶۱۳۱۱۲

تلفن: ۲۲۶۶۵۳۶۶      فکس: ۲۲۶۵۱۷۲۵

***

۸۹٫۰۳٫۲۹ مجمع افزایش سرمایه گیلاس کامپیوتر

۸۹٫۰۳٫۲۹ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره گیلاس کامپیوتر

***

۹۰٫۰۷٫۲۸ مجمع عمومی، گیلاس کامپیوتر

***

۹۱٫۰۴٫۱۷ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره گیلاس کامپیوتر

۹۱٫۰۴٫۱۸ مجمع الحاق موضوع فعالیت گیلاس کامپیوتر

۹۱٫۰۷٫۲۵ مجمع عمومی، گیلاس کامپیوتر

***

۹۲٫۰۷٫۲۲ مجمع عمومی، گیلاس کامپیوتر

***

۹۳٫۰۳٫۱۰ تغییرات هیئت مدیره گیلاس کامپیوتر

۹۳٫۰۳٫۱۰ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره گیلاس کامپیوتر

۹۳٫۰۷٫۲۲ مجمع عمومی، گیلاس کامپیوتر

۹۳٫۰۸٫۲۷ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره گیلاس کامپیوتر

***

۹۴٫۰۷٫۱۵ مجمع عمومی، گیلاس کامپیوتر

***

۹۵٫۱۰٫۱۴ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره گیلاس کامپیوتر

***

۹۶٫۰۳٫۲۷ مجمع تغییر آدرس گیلاس کامپیوتر

۹۶٫۰۴٫۱۲ مجمع عمومی، گیلاس کامپیوتر