شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۲/۱۲/۰۳ یزد ۶۵۲۴ ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ ۴۱۱۳۱۵۶۴۵۸۱۶ ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی    عضو اصلی    عضو اصلی 
مسعود بمانی پور   محمدرضا کریمی بدرآبادی   محمد رضا رضائی نژاد   علی یوسفی سهزابی   حسین پهلوانیان   امیرحسین رضائی نژاد
         

***