شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۲/۰۲/۰۹ یزد ۵۹۸۶ ۱۰۸۶۰۱۰۱۵۰۰ ۴۱۱۳۱۵۶۴۱۶۸۵ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی    عضو اصلی    عضو اصلی 
روح اله صبح   ناصر ظهوری مهریزی   محمد کاظم کشور شاهی   محمد رضا طایفی   سید مهدی کلانتر   مهدی جعفری ندوشن
             

***

آدرس: یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری اقبال، پلاک K13، کد پستی ۸۹۱۷۶۹۷۹۹۸

تلفن: ۳۷۲۶۰۰۹۴,۵   فکس: ۴⇒۳۷۲۶۰۰۹۴

***

۸۲٫۰۲٫۰۹ تأسیس فناوری اطلاعات ایساتیس

***

۸۷٫۱۲٫۱۵ مجمع عمومی، تغییر موضوع فناوری اطلاعات ایساتیس

***

۸۸٫۱۱٫۱۱ مجمع افزایش سرمایه فناوری اطلاعات ایساتیس

***

۸۹٫۰۲٫۳۰ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره فناوری اطلاعات ایساتیس

۸۹٫۰۴٫۲۸ مجمع تغییر موضوع فناوری اطلاعات ایساتیس

***

۹۰٫۰۵٫۰۶ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره فناوری اطلاعات ایساتیس

***

۹۱٫۰۵٫۲۸ هیئت مدیره افزایش سرمایه فناوری اطلاعات ایساتیس

۹۱٫۰۹٫۱۱ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره فناوری اطلاعات ایساتیس

***

۹۳٫۰۷٫۲۶ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره فناوری اطلاعات ایساتیس

۹۳٫۱۰٫۰۶ تغییرات هیئت مدیره فناوری اطلاعات ایساتیس

***

۹۴٫۱۲٫۱۹ مجمع عمومی فناوری اطلاعات ایساتیس

***

۹۵٫۱۱٫۲۳ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره فناوری اطلاعات ایساتیس

۹۵٫۱۱٫۲۳ تغییرات هیئت مدیره فناوری اطلاعات ایساتیس

***

۹۶٫۰۵٫۰۸ مجمع عمومی فناوری اطلاعات ایساتیس

۹۶٫۰۸٫۱۷ تغییرات هیئت مدیره فناوری اطلاعات ایساتیس

۹۶٫۰۹٫۱۸ هیئت مدیره، اصلاحی مشخصات فناوری اطلاعات ایساتیس