شرکت پیشگامان کویر آسیا

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۸/۰۹/۲۱ تهران ۱۱۲۳۲ ۱۰۸۴۰۰۸۶۹۱۳ ۴۱۱۳۷۳۴۷۱۵۹۷ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس   عضو اصلی
علی یوسفی سهزابی   وحید رضا اخلاص   محمد رضا رضائی نژاد
       

***

آدرس: تهران، چهارراه پارک وی، خیابان اردیبهشت، روبروی هتل استقلال، پلاک ۱۴، کد پستی ۱۹۸۶۶۱۳۱۱۴

تلفن: ۲۲۶۶۵۱۷۲-۰۲۱   فکس: ۲۲۶۶۵۱۷۴-۰۲۱ 

دفتر یزد: یزد ، میدان امام حسین (ع) ، بلوار شهید بهشتی ، جنب بنیاد شهید، کد پستی ۸۹۱۶۷۱۱۸۵۹ 

تلفن: ۳۶۲۹۴۳۷۴,۵   فکس: ۶⇒۳۶۲۹۴۳۷۴ 

***

۸۸٫۰۹٫۲۱ تأسیس پیشگامان کویر آسیا

***

۸۹٫۱۰٫۱۹ مجمع تغییر نام کویر آسیا

***

۹۰٫۰۶٫۳۱ هیئت مدیره پرداخت سرمایه تعهدی کویر آسیا

۹۰٫۰۹٫۱۳ گواهی ثبت علامت تجاری کویر آسیا

۹۰٫۱۰٫۰۱ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کویر آسیا

***

۹۱٫۰۵٫۰۱ مجمع افزایش سرمایه کویر آسیا

۹۱٫۰۷٫۲۶ مجمع عمومی، تغییر آدرس کویر آسیا

***

۹۲٫۰۶٫۱۷ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کویر آسیا

۹۲٫۰۸٫۲۶ آگهی اصلاحی موارد تایپی کویر آسیا

***

۹۳٫۰۵٫۱۴ تغییرات هیئت مدیره کویر آسیا

***

۹۴٫۰۶٫۱۷ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کویر آسیا

۹۴٫۰۶٫۱۷ تغییرات هیئت مدیره کویر آسیا

۹۴٫۰۷٫۲۹ آگهی اصلاحی موارد تایپی کویر آسیا

۹۴٫۱۰٫۲۶ تغییرات هیئت مدیره کویر آسیا

۹۴٫۱۰٫۲۶ مجمع انتخاب هیئت مدیره کویر آسیا

۹۴٫۱۲٫۱۸ هیئت مدیره افزایش سرمایه کویر آسیا

***

۹۵٫۱۱٫۰۴ مجمع عمومی کویر آسیا

***

۹۶٫۰۴٫۱۹ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کویر آسیا

۹۶٫۰۴٫۱۹ تغییرات هیئت مدیره کویر آسیا