شرکت پیشگامان کی پاد کویر

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۴/۰۴/۰۵ یزد ۷۴۸۰ ۱۰۸۶۰۱۶۶۳۲۶ ۴۱۱۳۱۵۶۹۳۳۶۴ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰ سهم ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل    رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی 
وحید دهستانی   علیرضا محمد زاده   مجید غیبی زاده   عبدالرسول دوران
             

***

آدرس: یزد، خیابان آیت اله کاشانی، جنب بانک کشاورزی، کوچه ۴۳، پلاک ۸، ساختمان کی‌پاد، کدپستی ۸۹۱۵۶۱۳۳۸۹

تلفن: ۳۶۲۹۴۳۵۳    فکس: ۳۶۲۴۶۱۶۰ 

***

۸۴٫۰۴٫۰۵ تأسیس پیشگامان کی پاد

۸۴٫۰۸٫۲۲ تغییرات هیئت مدیره، استعفاء مدیرعامل کی پاد

***

۸۵٫۰۹٫۲۲ مجمع عمومی، تغییرات هیئت مدیره (استعفاء عضو) کی پاد

***

۸۶٫۰۴٫۰۵ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کی پاد

***

۸۷٫۰۳٫۳۱ مجمع تغییر آدرس کی پاد

۸۷٫۰۶٫۱۰ مجمع عمومی، افزایش سرمایه کی پاد

***

۸۸٫۰۱٫۲۰ تغییرات هیئت مدیره کی پاد

۸۸٫۱۰٫۱۵ مجمع تأسیس شعبه تهران کی پاد

***

۸۹٫۰۶٫۲۱ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کی پاد

۸۹٫۱۲٫۰۵ مجمع اصلاح موضوع فعالیت کی پاد

***

۹۰٫۰۹٫۰۶ مجمع تغییر نام و نوع شرکت کی پاد

***

۹۱٫۰۵٫۰۱ مجمع تغییر آدرس کی پاد

۹۱٫۰۶٫۱۴ تغییرات علامت تجاری کی پاد

۹۱٫۰۶٫۲۵ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کی پاد

***

۹۲٫۰۹٫۲۵ مجمع تغییر آدرس شعبه تهران کی پاد

***

۹۳٫۰۱٫۲۰ تغییرات هیئت مدیره کی پاد

۹۳٫۰۱٫۲۰ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کی پاد

۹۳٫۰۶٫۰۱ مجمع تغییر آدرس کی پاد

۹۳٫۰۶٫۲۰ مجمع عمومی کی پاد

***

۹۴٫۰۶٫۰۸ مجمع الحاق موضوع فعالیت کی پاد

۹۴٫۰۸٫۳۰ مجمع عمومی کی پاد

***

۹۵٫۰۲٫۲۵ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کی پاد

۹۵٫۰۲٫۲۵ هیئت مدیره، تغییر مدیرعامل کی پاد

***

۹۶٫۰۳٫۰۱ تغییرات هیئت مدیره و مدیرعامل کی پاد

۹۶٫۰۳٫۰۱ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل کی پاد

۹۶٫۰۷٫۱۰ مجمع تغییر آدرس یزد کی پاد