شرکت تعاونی پیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپین

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ یزد ۱۲۷۷۹ ۱۰۸۴۰۴۳۲۹۱۲ ۴۱۱۳۸۷۹۳۱۷۵۳ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۸۰۰ سهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل    رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی 
محمد منتظری   محمدرضا کریمی بدرآبادی   محسن لطیفی   امیرحسین رضائی نژاد
         

***

آدرس: قزوین، فلسطین غربی، نرسیده به چهارراه فلسطین، ساختمان ۴۷۸، واحد ۶ کد پستی ۳۴۱۳۸۷۳۴۵۶ 

تلفکس: ۳۳۳۵۵۶۶۶-۰۲۸

***

۹۰٫۰۵٫۲۳ تأسیس پیشگامان کاسپین

۹۰٫۰۵٫۲۶ مجمع انتقال نشانی به قزوین پیشگامان کاسپین

***

۹۳٫۰۸٫۲۶ مجمع تغییر اساسنامه پیشگامان کاسپین

۹۳٫۰۸٫۲۶ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره پیشگامان کاسپین

۹۳٫۰۸٫۲۷ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان کاسپین

***

۹۴٫۱۲٫۱۵ هیئت مدیره پرداخت سرمایه تعهدی پیشگامان کاسپین

***

۹۵٫۰۵٫۰۳ مجمع عمومی پیشگامان کاسپین

۹۵٫۰۵٫۰۳ مجمع عمومی، اصلاح ترکیب هیئت مدیره پیشگامان کاسپین

۹۵٫۰۹٫۲۸ مجمع تغییر آدرس پیشگامان کاسپین