شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۹/۰۲/۲۲ مشهد ۳۸۷۶۶ ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸ ۴۱۱۳۷۵۷۶۹۸۳۳ ۱۰٫۴۴۱٫۷۱۰٫۰۰۰ ۲۱٫۴۸۵ سهم ۴۸۶٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل    رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    منشی   عضو اصلی    عضو اصلی 
سید محمد صیادی   محمد رضا رضائی نژاد   محمد رضا شهسواری   حمید رضا کریم نژاد   عبدالرسول دوران   حسین پهلوانیان
                     

***

آدرس: مشهد مقدس ، بلوار فردوسی ، خیابان خیام ، نبش خیام ۲۸ ، پلاک ۲ کد پستی ۹۱۸۷۶۹۳۶۳۴

تلفن: ۳۷۰۴۰-۰۵۱   فکس: ۳۷۶۷۸۳۲۵-۰۵۱

***

۸۹٫۰۲٫۲۲ تأسیس پیشگامان سناباد

***

۹۰٫۰۸٫۲۵ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان سناباد

۹۰٫۰۸٫۲۶ مجمع عمومی پیشگامان سناباد

***

۹۲٫۰۴٫۱۷ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره پیشگامان سناباد

۹۲٫۰۵٫۰۲ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان سناباد

***

۹۳٫۰۷٫۲۹ مجمع تغییر اساسنامه،موضوع و آدرس پیشگامان سناباد

۹۳٫۰۷٫۲۹ مجمع عمومی پیشگامان سناباد

***

۹۴٫۱۱٫۰۱ تغییرات هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل پیشگامان سناباد

***

۹۵٫۰۵٫۲۳ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان سناباد

۹۵٫۰۵٫۲۳ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره پیشگامان سناباد

۹۵٫۰۵٫۲۳ مجمع عمومی، کاهش سرمایه پیشگامان سناباد

***

۹۶٫۰۲٫۲۸ مجمع عمومی پیشگامان سناباد