شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۷/۰۲/۲۸ اصفهان ۳۳۸۹۹ ۱۰۸۶۱۶۷۰۳۹۴ ۴۱۱۳۴۷۶۸۵۴۳۶ ۵۴٫۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۴٫۷۸۰ سهم ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    منشی    عضو اصلی    عضو اصلی 
حسین پهلوانیان   مهدی تقوی   سید مرتضی میرباقری   علیرضا فرهیخته فر   احمد امینی بابک
                 

***

آدرس: اصفهان ، خیابان شیخ مفید، حد فاصل خیابان فیض و مصلی، ساختمان گروه تعاونی پیشگامان ، کد پستی ۸۱۶۴۹۶۹۱۹۸

تلفن: ۳۸۱۰۶-۰۳۱  فکس: ۳۶۶۴۴۴۹۱-۰۳۱

***

۸۷٫۰۲٫۲۸ تأسیس پیشگامان نصف جهان

۸۷٫۰۵٫۲۸ تغییرات هیئت مدیره، استعفاء مدیرعامل نصف جهان

***

۸۸٫۰۶٫۱۶ مجمع عمومی، افزایش سرمایه، تغییر اساسنامه و آدرس نصف جهان

***

۸۹٫۰۵٫۱۶ تغییرات هیئت مدیره، استعفاء مدیرعامل نصف جهان

۸۹٫۰۸٫۲۰ مجمع عمومی، افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه نصف جهان

***

۹۰٫۰۴٫۰۷ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره نصف جهان

***

۹۱٫۱۱٫۰۱ هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل نصف جهان

***

۹۲٫۰۱٫۲۸ مجمع تغییر آدرس نصف جهان

۹۲٫۰۹٫۱۶ تغییرات هیئت مدیره نصف جهان

۹۲٫۰۹٫۲۸ مجمع عمومی نصف جهان

***

۹۳٫۰۸٫۰۸ مجمع تغییر اساسنامه نصف جهان

۹۳٫۰۸٫۰۸ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره و کاهش سرمایه نصف جهان

۹۳٫۰۸٫۱۰ تغییرات هیئت مدیره نصف جهان

***

۹۴٫۱۰٫۱۷ مجمع عمومی نصف جهان

***

۹۵٫۱۰٫۱۴ مجمع عمومی، کاهش سرمایه نصف جهان

***

۹۶٫۰۵٫۳۱ مجمع عمومی، کاهش سرمایه نصف جهان

۹۶٫۰۷٫۱۸ مجمع تغییرات هیئت مدیره نصف جهان

۹۶٫۰۷٫۲۰ تغییرات هیئت مدیره نصف جهان

۹۶٫۱۱٫۱۱ هیئت مدیره، تغییر مدیرعاملی نصف جهان