شرکت تعاونی حمل و نقل پیشگامان ترابر بندر خشک یزد

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ یزد ۱۷۲۱۲ ۱۴۰۰۷۱۱۵۱۱۹ —  ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰سهم ۱۰۰٫۰۰۰ریالی

***

مدیرعامل   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی 
سید اصغر چاوشی زاده   محمد رضا شهسواری   حمید رضا قمی   امیرحسین رضائی نژاد
             

***

آدرس: یزد، میدان امام حسین (ع)، بلوار شهید بهشتی، جنب بنیاد شهید، طبقه اول کد پستی ۸۹۱۶۷۱۵۷۶۵

تلفن:        فکس:

***

۹۶٫۰۷٫۱۶ تأسیس ترابر بندر خشک