مجموعه پادکست های پرویز درگی

۱٫ اهمیت گوش دادن (دانلود)

۲٫ بازاریابی چریکی(دانلود)

۳٫ بازاریابی ویروسی و بازاریابی کنشی(دانلود)

۴٫ تغییر نگرش و خلاقیت(دانلود)

۵٫ جهش قورباغه ای(دانلود)

۶٫ خرد(دانلود)

۷٫ خودکارآمدی(دانلود)

۸٫ درماندگی آموخته شده و خوشبینی آموخته شده(دانلود)

۹٫ دگرگونی ارزش ها(دانلود)

۱۰٫ راهکارهای بالابردن هوش هیجانی(دانلود)

۱۱٫ راهکارهای موفقیت(دانلود)

۱۲٫ سندروم آپولو(دانلود)

۱۳٫ شاید قله در یک قدمی تو باشد(دانلود)

۱۴٫ فرهنگ انتقاد(دانلود)

۱۵٫ کسب و کارهای خانگی(دانلود)

۱۶٫ کمال گرایی با انعطاف پذیری(دانلود)

۱۷٫ میراث(دانلود)

۱۸٫ نقش تاثیر گذاران(دانلود)

۱۹٫ ویژگی انسان های فرصت یاب(دانلود)

۲۰٫ ویژگی افراد موفق(دانلود)

۲۱٫ همدلی(دانلود)

۲۲٫ هوش مدیریتی(دانلود)