سامانه ارزیابی عملکرد

به سامانه ارزیابی عملکرد اتحادیه تخصصی امور زیربنایی پیشگامان خوش آمدید.

ضمن تشکر از شما همکار  گرامی، خواهشمند است برای ورود به سامانه ارزیابی بر روی لینک زیر کلیک کنید. پس از کلیک کردن، صفحه ورود به سامانه به شما نشان داده خواهد شد. جهت ورود به سامانه ارزیابی ۳۶۰ درجه، به انتهای کد پرسنلی خود عدد یک را اضافه کرده و به عنوان نام کاربری وارد کنید. همچنین کد ملی خود را به عنوان رمز ورود درج نمایید تا به سامانه وارد شوید( درصورتی که کد ملی شما با عدد صفر آغاز می گردد نیازی به وارد کردن صفرهای ابتدایی نمی باشد). پس از ورود به سامانه پرسشنامه های ارزیابی برای شما نشان داده می شود با ورود به هر پرسشنامه، ارزیابی را برای هر ارزیابی شونده انجام داده و سپس نسبت به تکمیل پرسشنامه بعدی اقدام نمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل، واحد تشکیلات، روش ها و منابع انسانی اتحادیه در خدمت شماست(شماره تماس: ۰۳۵۳۸۲۶۲۵۵۶).

 

جهت ورود به سامانه ارزیابی عملکرد کلیک کنید