طرح مدیریت دانش

در عصر حاضر که به عصر اطلاعات و دانش موسوم شده، مزیت اصلی در سرمایه های دانشی نهفته است و بزرگترین شرکت‌های دنیا برتری اصلی خود را در “دانش در جریان فرآیندهای خود” جستجو می‌نمایند. هم چنین اقتصاد امروز آن چنان بر پایه دانش شکل گرفته که آن را “اقتصاد دانش محور” می‌خوانند. این مسائل و مسائل مشابه باعث خلق مفهوم و دانش جدیدی با عنوان «مدیریت دانش» شده است؛ مدیریت دانش علم ماندن و پیشرفت کردن در عصر جدید است.

مطالعات نشان می‌دهد ۷۰% مشکلات یک سازمان تکرارپذیرند، اما این مشکلات و راه حل‌ها متاسفانه ثبت نمی شوند؛ در صورتیکه اگر بانک اطلاعاتی از مسائل بوجود آمده در سازمان و راه حل‌های آن‌ها وجود داشته باشد، دیگر برای حل مشکلات تکراری نیازی به صرف انرژی و وقت دوباره و یافتن راه حل نیست و مسئولین و کارکنان می‌توانند قبل از اقدام به هر عمل از تجارب مشابه استفاده کنند.

پاسخ به سوال‌های زیر تاحدی می‌تواند مدیریت و میزان تسلط ما بر سرمایه‌های دانشی سازمان را مشخص کند:

  • آیا دانش وران سازمان خود را می‌شناسیم؟ آیا می‌دانیم پاسخ مشکلات سازمان را چه کسانی می‌دانند؟
  • آیا می‌دانیم ارزش دانش ذخیره شده در ذهن پرسنل ما چقدر است؟
  • آیا تاکنون سعی در استخراج دانش مهارتی کارکنان خود نموده ایم؟
  • آیا می‌دانیم رقبای ما در آینده ممکن است به چه دانشی دست پیدا کنند؟
  • آیا در سازمان ما شعار «دانش قدرت است» حاکم است یا شعار «تبادل دانش قدرت است»؟
  • آیا وقتی یک کارشناس بازنشسته می‌شود با دانش او خداحافظی می‌کنیم؟
  • آیا می‌توانیم بسته دانشی خود را بفروشیم؟
  • آیا اعضای سازمان از اعتلای سطح دانش خود در سازمان خرسندند؟

علاوه بر دغدغه‌های ذکر شده، آسیب‌های حاصل از عدم شناسایی خبرگان، هزینه‌های عدم دسترسی به مستندات قدیمی و مواردی از این قبیل، ایجاد فرآیندی که مدیریت دانش را انجام دهد ضروری می‌نمایاند. ورود شرکت‌ها به این عرصه می‌تواند باعث رشد سریع و تبدیل شدن آن‌ها به “شرکت‌های دانش محور” شود. لذا به منظور  آشنایی با مفاهیم کاربردی مدیریت دانش و نحوه بکارگیری آن در شرکت‌های خانواده پیشگامان نسبت به تهیه طرح مدیریت دانش  و سامانه جامع مدیریت دانش اقدام گردید. به پیوست، طرح مدیریت دانش و راهنمای ثبت دانش در سامانه مدیریت دانش جهت هرگونه بهره برداری آمده است.