طرح رضایت شغلی

نیروی انسانی، مهم‌ترین وارزشمند‌ترین عامل، از منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد و اشتغال از جمله مسائلى است که همیشه، دولت‏ها و ملت‏ها را به خود مشغول داشته است. هر چند شغل و حرفه، به ظاهر، به بعد معیشتى انسان‏ها مربوط می شود، ولى با بعد فردى، خانوادگى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى آنان نیز ارتباطى تنگاتنگ دارد.

   رضایت ‏شغلى حوزه‏ اى است که در آن دیدگاه ‏هاى روان‏شناسی اجتماعى، جامعه ‏شناختى، اقتصادى، علوم سیاسى و تربیتى هر یک به سهم خود در آن سخن گفته ‏اند. امروزه در هر کشورى، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته، به زندگى خود ادامه مى‏ دهند. آنچه همواره مورد توجه روان‏شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعى بوده رضایت‏ شغلى افراد و آثار این رضایت در روحیه آن‏ها و بازدهى کارشان مى‏ باشد. اگر کسى به شغل خود علاقه‏ مند باشد، خلاقیت و استعداد وى در زمینه کارى‏ اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگى و افسردگى نخواهد شد. به عکس، اگر کسى از حرفه ‏اش راضى نباشد، هم خودش دچار افسردگى و سرخوردگى مى‏ شود و هم کارش بى‏ نتیجه خواهد بود. رضایت شغلی مهم‌ترین متغیر در حیطه رفتار سازمانی محسوب می‌شود و عاملی برای افزایش کارایی و احساس رضایت فردی کارکنان است.

     با توجه به نگاه مدیران ارشد گروه تعاونی پیشگامان، طرح  سنجش میزان رضایت شغلی به عنوان یک پروژه­ی تحقیقاتی در حوزه منابع انسانی شرکت مطرح  و طراحی گردید. امید است از مزایای انجام این طرح در راستای تغییر و اصلاح ساختار سازمانی و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان استفاده گردد. مستندات این طرح به پیوست آمده است.