شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۷/۰۹/۰۶ تهران ۳۳۵۰۹۵ ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ ۴۱۱۳۶۴۵۳۵۶۸۱ ۵۰۸٫۹۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶۹٫۶۶۶ سهم ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل و عضو اصلی   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    منشی   عضو اصلی 
حمید رضا قمی   علی یوسفی سهزابی   محمد رضا کریمی بدرآبادی   محسن یاوری   امیرحسین رضائی نژاد
         

***

آدرس: تهران، چهارراه پارک وی، خیابان اردیبهشت، روبروی هتل استقلال، پلاک ۱۴، کد پستی ۱۹۸۶۶۱۳۱۱۴

تلفن: ۲۲۶۶۵۱۴۳-۰۲۱   فکس: ۲۲۶۶۵۱۴۲-۰۲۱ 

دفتر یزد: یزد ، میدان امام حسین (ع) ، بلوار شهید بهشتی ، جنب بنیاد شهید، کد پستی ۸۹۱۶۷۱۱۸۵۹ 

تلفن: ۳۶۲۹۴۲۰۳   فکس: ۷⇒۳۶۲۹۴۲۰۳ 

***

۸۷٫۰۹٫۰۶ تأسیس پیشگامان رسانه پارس

۸۷٫۱۱٫۲۶ مجمع انتخاب هیئت مدیره و کاهش سرمایه رسانه پارس

۸۷٫۱۲٫۲۲ مجمع انتخاب هیئت مدیره و کاهش سرمایه رسانه پارس

۸۷٫۱۲٫۲۴ هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل رسانه پارس

***

۸۸٫۰۶٫۲۸ مجمع تغییر حوزه فعالیت رسانه پارس

۸۸٫۰۸٫۲۳ مجمع تغییر آدرس رسانه پارس

***

۸۹٫۰۱٫۲۱ ثبت علامت تجاری رسانه پارس

۸۹٫۱۱٫۲۴ مجمع عمومی، افزایش سرمایه رسانه پارس

***

۹۰٫۰۵٫۲۶ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره و افزایش سرمایه رسانه پارس

۹۰٫۰۸٫۲۹ هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل رسانه پارس

***

۹۱٫۱۲٫۲۸ مجمع عمومی کاهش سرمایه رسانه پارس

***

۹۲٫۰۴٫۲۴ مجمع عمومی رسانه پارس

۹۲٫۰۴٫۲۵ تغییرات هیئت مدیره رسانه پارس

***

۹۳٫۰۱٫۱۸ هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل رسانه پارس

۹۳٫۰۸٫۱۹ مجمع تغییر اساسنامه رسانه پارس

۹۳٫۰۸٫۱۹ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره رسانه پارس

۹۳٫۰۸٫۲۷ تغییرات هیئت مدیره رسانه پارس

***

۹۴٫۰۷٫۲۷ مجمع عمومی، الحاق موضوع فعالیت رسانه پارس

***

۹۵٫۰۷٫۲۷ مجمع عمومی رسانه پارس

***

۹۶٫۰۳٫۰۳ مجمع اصلاح موضوع فعالیت رسانه پارس

۹۶٫۰۴٫۱۲ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره رسانه پارس