دوره آموزشی «ارتباطات موثر و فن بیان»
دوره آموزشی «ارتباطات موثر و فن بیان» برگزاری دوره آموزشی «ارتباطات موثر و فن بیان» در روز پنجشنبه مورخ 95/11/28 از ساعت 8:30 الی 13 با حضور آقای دکتر شهری زاده
برگزاری دوره کارآفرینی و مدیریت ریسک مدل اقتصادی پیشگامان (DBA)
برگزاری دوره کارآفرینی و مدیریت ریسک مدل اقتصادی پیشگامان (DBA)دوره کارآفرینی و مدیریت ریسک مدل اقتصادی پیشگامان با حضور دکتر رضائی نژاد در ساختمان آموزش اتحادیه برگزار می گردد.
برگزاری دوره مدیریت زنجیره تامین (DBA)
برگزاری دوره مدیریت زنجیره تامین (DBA)کلاس مدیریت زنجیره تامین دوره عالی دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) با حضور دکتر فرضی پور در ساختمان آموزش اتحادیه برگزار می گردد.