اخبار واحد تشکیلات، روش‌ها و منابع انسانی                                                                                                                                                                    برگزاری دوره آموزشی EFQM در استان کرمان
برگزاری دوره آموزشی EFQM  در استان کرماندوره ی آموزشی طرح تعالی مدیریت با مدل EFQM با حضور تعدادی از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی، با همکاری خانه تعاونگران و اداره کل تعاون استان کرمان برگزار گردید.
برگزاری همایش نکات کلیدی در تربیت فرزند
برگزاری همایش نکات کلیدی در تربیت فرزنددر راستای اجرای طرح بهبود کیفیت زندگی کاری و شغلی پرسنل پیشگامان، همایش نکات کلیدی در تربیت فرزند در عصر روز شنبه 96/7/1 در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توسط واحد منابع انسانی و با همکاری واحد تدارکات و روابط عمومی اتحادیه برگزار شد.
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش خدمات
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش خدمات دوره آموزشی بازاریابی و فروش خدمات با حضور پرسنل و مدیران شرکتهای زیرمجموعه پیشگامان در محل ساختمان آموزش اتحادیه پیشگامان برگزار گردید.